Mapowanie procesów sprzedaży

Z roku na rok przybywa firm, które zajmują się sprzedażą produktów oraz usług. Wzrasta zapotrzebowanie na personalizację oferty oraz dostosowanie jej  do potrzeb klienta. Ze względu na wysokie oczekiwania konsumentów ważne jest, aby proces sprzedaży przebiegał sprawnie i przynosił wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie systemów informatycznych do obsługi klientów oraz usprawnienia procesów sprzedaży. Firmy decydują się na zakup skomplikowanych systemów informatycznych, które usprawniają pracę pracowników. Przekłada się to na usprawnienie procesu sprzedaży, ale coraz częściej prowadzi do błędów i utraty klientów. Przyczyną takich sytuacji jest skupienie się na wprowadzeniu nowoczesnych technologii bez opracowania podstawowych procesów sprzedaży w firmie. Pierwszym oraz zasadniczym etapem skutecznej sprzedaży jest mapowanie procesów zachodzących w firmie.

Czym jest mapowanie procesów?

Mapowanie procesów to czynności zmierzające do graficznego przedstawienia przebiegu procesu. Rozróżniamy kilka form graficznych przy użyciu których możemy przedstawić proces. Najczęściej wykorzystywane są diagramy oraz ikony. Skuteczność przeprowadzonego procesu zależy od dokonania wnikliwej analizy i oceny dotychczasowych działań firmy. Należy poznać poszczególne elementy procesu, przyjrzeć się które z nich nie działają prawidłowo. Analiza musi zostać dokonana na podstawie rozmów z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne czynności w firmie.

Mapowanie procesu sprzedaży to graficzna forma która przedstawia poszczególne etapy procesu sprzedaży. Celem jest poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa. Aby mapowanie procesu sprzedaży mogło zostać zrealizowane kluczowe są trzy elementy: identyfikacja procesu sprzedaży, analiza oraz modelowanie.W zależności od potrzeb analizie poddany może zostać jedynie jakiś element procesu sprzedaży lub cały jej obszar.

Mapowanie procesów sprzedażowych jest kluczowym elementem prowadzenia dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Bez poprawnie skonstruowanego procesu sprzedaży, nie będziemy osiągać zamierzonych wyników finansowych oraz pozyskiwać nowych klientów. Należy pamiętać, że sytuacje ryzykowne lub błędy, mogą pojawić się na każdym etapie prowadzenia własnej firmy. Natomiast prawidłowe przygotowanie procesu sprzedaży w znaczny sposób wpłynie na efektywność pracy i działanie firmy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zwielokrotnić sprzedaż w firmie to zapraszamy na Otwarcie Sezonu Klubu Zawodowych Sprzedawców, widzimy się już 25 lutego!

Źródła:

1 Sales Process Mapping

2 Process Mapping 101: How to Map Out Your Company’s Sales Process

3 Jak mapowanie procesów sprzedaży może wpływać na Twoje zyski?

4 Reorganizacja procesu sprzedaży oraz optymalizacja rozwiązań informatycznych

5 Sales Process Mapping: Visualizing Your Path to Closing Deals