Zasady uczenia dzieci – pedagogika a zasady uczenia dorosłych- andragogika

Nadejście nowego roku szkolnego oznacza początek nauki nie tylko dla dzieci, ale również dla wszystkich dorosłych, którzy zamierzają uzupełnić swoje wykształcenie. Wrzesień jest bowiem miesiącem stanowiącym początek rozmaitych szkoleń oraz kursów. Oczywiście program nauczania dorosłych musi zostać sformułowany zupełnie inaczej niż w przypadku dzieci. Różnice między tymi dwoma programami są na tyle duże, że zostały określone indywidualnymi pojęciami. Wyraz pedagogika jest znany chyba każdemu człowiekowi, jednak niewiele osób spotkało się z terminem andragogika. Oznacza on specjalną metodykę nauczania osób dorosłych. Jakie są najważniejsze założenia andragogiki i czym różni się ona od pedagogiki?

 

Nauczenie dorosłych i dzieci – jakie różnice zostały zastosowane w metodyce?

Andragogika zakłada przystosowanie całego programu nauczania do pracy z dorosłymi osobami. Dzięki temu szkolenia i kursy stają się bardziej efektywne, a ich uczestnicy szybciej zdobywają określoną wiedzę. Dlaczego zastosowanie zupełnie innej metodyki nauczania jest tak ważne? Wynika to z kilku zasadniczych różnic pomiędzy nauczaniem dzieci i dorosłych. Po pierwsze, cel nauki. Dzieci chodzące do szkoły muszą poznać szerokie spektrum zagadnień z różnych dziedzin. To pozwoli im na wybór swojej ulubionej gałęzi nauki i ukierunkowanie swoich preferencji edukacyjnych w przyszłości. Tymczasem dorośli zapisują się na dany kurs z zamiarem zdobycia określonych informacji i umiejętności. Zazwyczaj nie ma więc tutaj miejsca na zbędny materiał i omawianie pobocznych kwestii. Przekazywana wiedza musi być konkretna i treściwa. Po drugie, zrozumienie motywacji uczniów. Obowiązek nauki dotyczy jedynie osób niepełnoletnich, natomiast wszelkie kursy edukacyjne dla dorosłych mają charakter dobrowolny. Jest to bardzo istotna zależność, ponieważ dzieci po prostu muszą się uczyć, natomiast dorośli sami chcą zdobywać dodatkową wiedzę. To rodzi oczywiste różnice pod względem podejścia do zajęć i zaangażowania. Po trzecie, metodyka nauczania. Omawianie nieco trudniejszych zagadnień sprawia, że dzieci często potrzebują pomocy nauczyciela. Naturalnie dorośli uczniowie również mogą mieć pewne problemy ze zrozumieniem niektórych zagadnień. Niemniej na ogół dorośli są znacznie bardziej samodzielni, jeśli chodzi o sposób przyswajania i utrwalania wiedzy. Dlatego osoby pracujące w placówkach edukacyjnych dla dorosłych mogą dać swoim uczniom większą swobodę działania. Ostatnim aspektem jest różnica wynikająca z posiadanej wiedzy. Najmłodsi uczniowie praktycznie przez całą edukację wczesnoszkolną poznają nowe wiadomości i uczą się zupełnie nowych rzeczy. Tymczasem osoby pełnoletnie mają już określoną wiedzę, a także silne przekonania dotyczące niektórych tematów. W związku z tym prowadzący musi wykazać się otwartym umysłem, aby móc dotrzeć do swoich słuchaczy.

 

Najczęściej popełniane błędy w uczeniu dorosłych

Błędy popełniane przez ludzi prowadzących zajęcia dla dorosłych najczęściej wynikają z braku znajomości opisanych różnic. Andragogika opiera się bowiem na zupełnie innych założeniach niż nauczanie dzieci. Jednym z najpoważniejszych błędów jest zbyt niska aktywność praktyczna podczas szkoleń i kursów. Ta zależność została zauważona już w ubiegłym stuleciu przez amerykańskiego badacza – Edgara Dale’a. Naukowiec przeprowadził więc badania, które wykazały, że człowiek wykonujący jakiekolwiek zadania praktycznie zyska więcej doświadczenia i wiedzy niż bierny słuchacz prezentacji. Praktyka jest więc kluczem do sukcesu. Ponadto ogromną rolę w andragogice odgrywa właściwy wykładowca lub prowadzący. Taka osoba powinna cechować się charyzmą, otwartym umysłem i umiejętnością przekazywania wiedzy. Równie ważne jest to, aby prowadzący był zawsze przygotowany merytorycznie. Pod tym względem należy rozumieć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną znajomość metodyki dydaktycznej stosowanej podczas nauczania dorosłych. Duże znaczenie ma również odpowiednie sformułowanie programu nauczania. Warto bowiem pamiętać o tym, że dorośli z reguły mają mało czasu na naukę. Dlatego należy skoncentrować się wyłącznie na istotnych informacjach i konkretnym przekazie.

 

 

 

Źródła:

  • https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2673
  • http://poradnik.trenera.pl/andragogika-kontra-pedagogika-czyli-jak-uczyc-ludzi-doroslych/