# Zwiększ skuteczność swojej sprzedaży

ZWIĘKSZANIE SPRZEDAŻY

Czy twoje wyniki sprzedażowe utknęły w martwym punkcie? Czy handlowcy nie są w stanie osiągnąć swoich planów?  Jeśli tak, zastosowanie doradztwa w dziedzinie sprzedaży jest dla Ciebie:

ZWIĘKSZANIE SPRZEDAŻY

WARSZTAT STRATEGICZNY

Podczas warsztatu analizujemy i poprawiamy “in time” wybrane elementy takie jak:
Działania i etapy procesu sprzedaży i punkty styku z klientem.
Stałe elementy rozmów i komunikacji/ typowe sytuacje handlowe:

1. sposoby na otwarcie i prowadzenie rozmowy, aby zbudować relację z klientem,
2. budowanie zaufania i wpływ,
3. określanie oczekiwań klienta,
4. budowanie wartości oferty i komunikacja naszych przewag rynkowych,
5. praca z językiem korzyści (bóle / problemy klientów),
6. praca z oporem klienta.

Prowadzenie klienta w procesie handlowym.
Weryfikacja grup docelowych i kwalifikacja klientów

Warsztat zazwyczaj trwa 12 -16 godzin i jego zakres zależy od potrzeb i wielkości organizacji. Produktami warsztatu mogą być: raport, zaktualizowana strategia sprzedaży, przełożenie strategii sprzedaży na działania operacyjne lub namierzenie wąskich gardeł sprzedaży i jest poprzedzony audytem

ZWIĘKSZANIE SPRZEDAŻY

TRENING ON THE JOB

Handlowy trening „on the job” to forma szkolenia, w której pracownik zdobywa praktyczne umiejętności handlowe, wykonując zadania i nabywając doświadczenie w rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Jest to metoda szkolenia, która pozwala nauczyć się praktycznych aspektów handlu poprzez bezpośrednie zaangażowanie w codzienne działania handlowe.

Podczas treningu „on the job” uczestniczmymy w sytuacjach handlowych pełniąc rolę obserwatora i doradcy.

Zaletą treningu „on the job” jest to, że pozwala pracownikowi na szybkie zdobycie praktycznych umiejętności handlowych, ponieważ uczy się na bieżąco, stosując wiedzę i umiejętności w praktyce bez konieczności zebrania się w grupie i “tracenia” dnia pracy. Dzięki temu możemy dostosować się do konkretnych wymagań i sytuacji, z jakimi spotyka się w realnym środowisku handlowym i trenować później sytuacje, które go spotkaly.

Konsultant pełni rolę mentora, który go prowadzi i udziela wsparcia, pomagając w rozwoju umiejętności handlowych. Podczas treningu „on the job” pracownik otrzymuje regularne informacje zwrotne na temat swojej pracy, co pozwala mu na ciągłe doskonalenie umiejętności. Trening „on the job” jest skuteczną metodą szkolenia w handlu, ponieważ umożliwia praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności oraz szybkie dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i konkretnych klientów. Omawiamy z kursantem konkretne sytuacje handlowe np. w kontekście lepszych sposobów wywierania wpływu na klientów, zmiany sposobu lub charakteru działań oraz postaw.

Zapraszamy do zakupu Ebooka “Lejek Sprzedaży wg. Zawodowych Sprzedawców”

Ebook  powstał jako  odpowiedź na potrzebę prostej i taniej instrukcji ze wskazówkami, jak zorganizować sobie proces doskonalenia sprzedaży za niewielkie pieniądze.

Do publikacji załączamy również pełnowymiarowy model procesu sprzedaży do druku we własnym zakresie, znany z naszych szkoleń – do pracy warsztatowej nad lejkiem i procesem sprzedaży:

SPIS TREŚCI:

proces sprzedaży

ZWIĘKSZANIE SPRZEDAŻY

WSPARCIE W ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ

Wsparcie w zarządzaniu sprzedażą w połączeniu z doradztwem polega głównie na:
1.  udziale w spotkaniach statusowych / operatywkach z działem sprzedaży  i zarządem
2. omawianiu leadów sprzedażowych i sposobów komunikacji (co powiedzieć, jak powiedzieć, jak wypracować lepsze komunikaty mailowe, jak efektywniej używać języka korzyści kiedy stosować presję, a kiedy odpuścić)
3.konsultowaniu działań na styku marketingu i sprzedaży
4. pomocy w planowaniu i kontroli sprzedaży oraz wspieraniu osób, które sprzedają w działaniu

ZWIĘKSZANIE SPRZEDAŻY

INTERIM

Interim management w sprzedaży odnosi się do tymczasowego zarządzania lub kierowania działem sprzedaży w organizacji przez wyspecjalizowanego menedżera na określony czas. Menedżer interim to doświadczony profesjonalista, którego zadaniem jest dostarczenie wiedzy, umiejętności i wsparcia, aby poprawić wyniki sprzedażowe i efektywność działu sprzedaży.

Główne zadania menedżera interim w sprzedaży mogą obejmować:

Interim management w sprzedaży może być stosowany w różnych sytuacjach, takich jak:

  • Okres przejściowy: Kiedy obecny kierownik sprzedaży opuszcza organizację, a nowa osoba nie została jeszcze zatrudniona. Menedżer interim pełni rolę tymczasowego kierownika sprzedaży, zapewniając stabilność i kontynuację działalności sprzedażowej.
  • Transformacja sprzedaży: Kiedy organizacja przechodzi przez zmiany strukturalne, restrukturyzację lub transformację, menedżer interim może pomóc w wdrożeniu nowych strategii sprzedażowych i procesów.
  • Kryzys sprzedażowy: W przypadku spadku wyników sprzedażowych lub trudności w osiągnięciu celów, menedżer interim może podjąć natychmiastowe działania naprawcze i przywrócić wydajność działu sprzedaży.

Interim management w sprzedaży zapewnia organizacji elastyczność, umożliwiając skorzystanie z wiedzy i doświadczenia doświadczonego menedżera na czas, gdy jest to najbardziej potrzebne.

Referencje

Poznaj opinie naszych klientów o współpracy i efektach

Blog

Zapoznaj się z darmową wiedzą na temat procesu sprzedaży, budowania zaufania.

20 Minut na Bezpłatną Wirtualną Kawkę:
To Początek Do Rozwiązania Sprzedażowych Wyzwań

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i Nazwisko
Zgody

Adres siedziby:

Zawodowi Sprzedawcy sp. z o.o.
ul.Jugowicka 6B
30-443 Kraków